CPOC

Conscious People Organizing Change

Hartelijk welkom op onze website

CPOC Foundation Holland zet zich in voor persoonlijke en educatieve
ontwikkeling van kansarme kinderen. In Prey Nheak Village, Cambodja, leven kinderen onder erbarmelijke  omstandigheden.  CPOC draagt op liefdevolle en praktische wijze bij aan de persoonlijke en educatieve ontwikkeling van deze kansarme kinderen. We  zorgen voor basisbehoeften zoals onderdak en voedsel, maar vooral ook voor onderwijs, recreatie en creatieve expressie. Onze vrijwilligers geven Engelse- en computerles, bieden sport en spel, muziek, dans en handenarbeid op meerdere locaties in dit armste gebied van het land. Hiermee bieden wij deze vergeten kinderen nieuwe kansen voor de toekomst.

Help ons mee en geef!

 Bankrekening NL83RABO 0311751032 name van CPOC Foundation onder

vermelding van CPOC Holland.

Doneren kan ook via: www.gofundme.com/cpocfoundation

CPOC Foundation Holland is een laagdrempelige transparante non-profit organisatie die zich belangeloos inzet en louter met vrijwilligers werkt.
CPOC Foundation Holland is een onderdeel van cpocfoundation.com

Al onze ontwikkelingen/projecten zijn te volgen op onze Facebookpagina www.facebook.com/CPOCHolland

 


CPOC Holland is in juli 2016 opgericht waarvan akte is opgemaakt. De stichting staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 66648017.

Het bestuur van
links naar rechts; Anneke Hetterscheid / Marika Biacsics / Ine van Bavel.

 
CPOC draagt bij aan de persoonlijke en educatieve ontwikkeling van kansarme kinderen door:

* Het initiëren van projecten in Cambodja die overzichtelijk, inzichtelijk, realiseerbaar en te continueren zijn;

* Het inzetten van vrijwilligers om kinderen en soms hun hele familie te ondersteunen bij persoonlijke leefomstandigheden;

* Het inzetten van vrijwilligers om kinderen en soms hun families te ondersteunen bij persoonlijke en educatieve ontwikkeling;

* Samenwerking met (lokale) overheden en lokale bevolking;

* Gebruik maken van lokale/regionale en (inter)nationale (voorliggende) voorzieningen.